Vår vision är att ge organisationer och föreningar ett ekonomiskt stöd samtidigt som du som Nyckelgivare får en bra tjänst och en extra trygghet i vardagen. Huvuddelen av nettointäkterna går oavkortat till föreningen.

WIN-WIN för alla!

Beställ brickan här